עמותת הקנאביס הרפואי

אודות

"עמותת הקנאביס הרפואי" (ע"ר) הוקמה בשנת 2016 ,ע"י חולים המטופלים בקנאביס רפואי – ולמען חולים במחלות כרוניות קשות המטופלים או הנזקקים לטיפול בקנאביס רפואי. האישור לטיפול בקנאביס רפואי במדינת ישראל כיום, עבור אלו הסובלים ממחלות כרוניות קשות ואף סופניות, הינו לא רק הליך ממושך ומסורבל – אלא גם כזה החולש על קשיים רבים הנובעים מהעדר חקיקה מתאימה: מאחר וקנאביס עודנו מוגדר במדינת ישראל כסם מסוכן בלבד וללא תועלת רפואית, הרי שאלו המקבלים אותו כטיפול רפואי – על אף האישור שמחזיקים בידיים – אינם הלכה למעשה נחשבים כ"נוטלים תרופה", וזכויות השמורות לכל חולה במדינת ישראל במסגרת "חוק זכויות החולה" – ואף זכויות השמורות כלל אזרח במסגרת כגון הזכות לחופש תנועה וליחס תקין מצד הרשויות השונות – כל אלו אינן מוגנות ולעיתים קרובות גם אינן נאכפות ביחס למטופלים בקנאביס רפואי.


"עמותת הקנאביס הרפואי" נוסדה כארגון ללא מטרות רווח, לאור הצורך הרב בקרב אוכלוסיית החולים הכרוניים במדינת ישראל לסיוע ותמיכה בהתמודדות עם ההליך הארוך והמייגע לקבלת אישור הטיפול בקנאביס רפואי – ועם הקשיים השונים העולים בתקופת קבלת הטיפול מול הרשויות השונות. "עמותת הקאביס הרפואי" הוקמה על ידי חולים כרונים במחלות מגוונות המטופלים זה שנים בקנאביס רפואי ברישיון משרד הבריאות, ואשר מכירים מתוך ניסיון אישי ארוך שנים את נפתולי הבירוקרטיה והקשיים השונים הטמונים בהליך אישור וטיפול בקנאביס רפואי. העמותה מציעה לכל הנזקק לסיוע בתחום הטיפול בקנאביס רפואי ייעוץ וליווי לאורך כל ההליך, והתערבות של גורמים פרלמנטריים ומשפטיים היכן שזכויותיהם החוקיות אינן נשמרות, הכל ללא כל עלות וכשירות לקהילה.


מתנדבות ומתנדבי העמותה, נעזרים ביעוץ משפטי ומחוייבים לחוקי מדינת ישראל. כל המידע הרפואי והאישי המועבר אלינו, מטופל כחומר רגיש וסודי. כל מתנדב וכל מי שבא במגע עם מסמכים ומידע רפואי ואישי מחוייב להגבלות ולעונשים הקבועים בחוק על מסירת מידע רפואי אישי, על פי כל דין.  כל נשות ואנשי העמותה חתומים  על הסכמי סודיות בעקבות חשיפת למידע רפואי אישי של חולים ומטופלים.


 

"עמותת הקנאביס הרפואי" (ע"ר) עומדת בחזית המאבק לקראת שינוי רוחבי, ע"י קידום תיקוני חקיקה, יזימת דיונים בועדות הכנסת השונות, קידום מהלכים משפטיים והעלאת מודעות חברתית למצוקות השונות של קהילת המטופלים והנזקקים לטיפול בקנאביס רפואי – תוך נוכחות רחבה הן במדיה החברתית והן בתקשורת הארצית. כן, העמותה מנהלת בהתנדבות את פעילויות "השדולה למען הקנאביס הרפואי" בראשות חה"כ שרן השכל (ליכוד), ואחראית על ארגון כנסי השדולה.


מי אנחנו

  • דנה בר-און – מנכ"ל עמותת הקנאביס הרפואי

פייסבוק:

https://www.facebook.com/dana.baron.758

אימייל:  danab@mca.org.il


  • חיים אלון – חבר בועד מייסד ו-ועדת ביקורת

  • קלייר גרינברג – חברת ועד מנהל
    מנהלה ופניות הציבור
    אימייל: claire@mca.org.il

  • מני דרבנר – מתנדב, מנהל תוכן אתר אינטרנט.

פייסבוק: https://www.facebook.com/darabaner
טוויטר : https://twitter.com/MDarabaner