הוספת עדויות וראיות לבג"צ 2335/19

-קול קורא למסירת עדויות וראיות-

כחלק מאיסוף העדויות והראיות להגשה לבית המשפט, בעתירתנו לבג"צ 2335/19, בשם כלל החולים והמטופלים בקנאביס לצרכים רפואיים. אנו קוראים אל ציבור החולים והמטופלים להעביר אלינו עדויות: הקלטות, תכתובות, קבלות, תמונות וכל חומר רלוונטי אחר), על מנת שנציגו בבית המשפט כראיות התומכות בטיעונים של המטופלים והחולים על סחבת, רשלנות ועשיית רווחים על גב המטופלים והחולים, שחיינו קשים כבר, גם כך. הפרטים האישיים ישמרו אצלנו, אנו מחוייבים לשמירה על פרטיותכם ועל סודיות המידע הרפואי המועבר אלינו והמוחזק על ידינו.
למען הסר ספק: על פי חוק אנו מחוייבים לשמירת סודיות של כל מידע רפואי ואישי המועבר אלינו. ולא נעביר את המידע לאף גורם מלבד בית המשפט, אלא אם נתבקש אישית לפנות בשם המטופל לגורם עליו מתלוננים.
ניתן לקרוא את מסמכי העתירה בלחיצה כאן

החוק מחייב אותנו לקבל את הסכמתך בכתב, על מנת שנוכל, מבחינה חוקית ,לקלוט את פנייתך עם החומרים הרפואיים, לקבל את תגובת החברה ו\או פקידי משרד הבריאות. עליך למלא ולחתום על טופס ויתור סודיות רפואית אותו נוכל להציג לפי דרישה, על פי סעיף 20(א'1)   לחוק זכויות החולה התשנ"ו 1996,  בנוסף לאישורך  הנדרש בסוף הטופס.
אנא מלאו את הטופס והחזירו אותו אלינו סרוק בעלאת הקבצים, בסוף טופס זה.
*אם הטופס ממולא בעבור אדם אחר, אנא מלאו את פרטיו בשדות המתאימים וציינו זאת בהודעה הכתובה*
*כל מתנדבי ופעילי העמותה, הקולטים והמטפלים בחומר רפואי של חולים ומטופלים חתומים על הסכם שמירת סודיות*"

כל שדות הטופס הם חובה, אנא הקפידו למלא את כל שדות הטופס.