עמותת הקנאביס הרפואי

מסמכי בית הדין לבג"צ 2335/19 ע. הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות ומשרד החקלאות


אינדקס

 1. כתב העתירה
 2. נספחים לעתירה, קובץ ראשון
 3. נספחים לעתירה, קובץ שני
 4. נספחים לעתירה, קובץ שלישי
 5. נספחים לעתירה, קובץ רביעי
 6. בקשה למתן צו על תנאי הוגשה בצמוד לעתירה
 7. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ ראשון
 8. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ שני
 9. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ שלישי
 10. החלטה מיום 31/03/2019
 11. בקשה למתן צו ארעי מיום 29/04/2019
 12. החלטה מיום 05/05/2019
 13. בקשה מטעם המשיבים למתן אורכה
 14. החלטה מיום 20/05/2019
 15. תגובה מקדמית מטעם המשיבים
 16. פרוטוקול דיון מיום 03/06/2019
 17. החלטה מיום 03/06/2019
 18. טיעונים משלימים מטעם העותרת
 19. נספחים לטיעונים משלימים מטעם העותרת
 20. בקשת אורכה מטעם המשיבים
 21. בקשה למתן החלטה ו/או צו ארעי
 22. החלטה מיום 21/06/2019
 23. תגובת המשיבים לטיעונים המשלימים
 24. בקשה בהולה למתן צו ביניים
 25. החלטה מיום 21/07/2019
 26. תגובת המשיבים
 27. החלטה מיום 25/07/2019
 28. תגובה מטעם העותרת לבקשת המשיבים לאורכה מיום 18/08/2019
 29. החלטה מיום 28/08/2019
 30. החלטה מיום 04/09/2019
 31. החלטה מיום 06/10/2019
 32. פרוטוקול דיון 22.09.2020
 33. החלטה צו ביניים מיום 06/10/2019 הארכה מנהלתית אוטומטית לרשיונות בהתאם להסדרה הישנה עד חודש מארס 2020
 34. בקשה דחופה למתן הוראות למשיב 1 ולקיום החלטות בית המשפט
 35. הודעת עדכון על ביצוע המצאה
 36. בקשה דחופה מיום 12/01/2020
 37. החלטה מיום 30/01/2020
 38. תגובת העותרת להודעת המדינה מיום 5.2.2020
 39. בקשה להגשת תשובה לתגובת המשיבה 4 בזלת מיום 1.3.2020 ולחייבה עם האחרים בחשיפת פרטים מהותיים נוספים הנדרשים לחקר האמת ועשיית הצדק
 40. החלטה מיום 04.03.2020 על צירוף שרי הבריאות והאוצר כשמשיבים בעתירה
 41. פרוטוקול דיון 04.03.2020 פרוטוקול הדיון נקטע בעמוד 27 מאחר והדיון נקטע באופן פתאומי  והופסק על ידי בית המשפט, בעקבות הפרעות
 42. החלטה מיום 08.03.2020 הארכת צו ביניים – אסדרה ישנה עד לחודש מאי
 43. עמדת עמותת הקנאביס הרפואי ביחס להמלצות וועדת המחרים הבין משרדית של האוצר ומשרד הבריאות
 44. החלטה מיום 11.03.2020 קבלת תשובה מהמשיבים עד 01.05.2020
 45. תגובת העותרת לבקשת המדינה למתן אורכה מיום 30.4.2020
 46. הארכת צו הביניים עד תאריך 15.06.2020
 47. החלטה מיום 04.06.2020 הארכת צו הביניים עד 22.06.2020
 48. החלטה-מיום-21.06.2020-הארכת-צו-הביניים-עד-לתאריך-05.08.2020
 49. בקשה להבהרת החלטה מיום 21.6.2020 ובקשה למתן תוקף שיפוטי להנחיות מנהל מיום 13.7.2020
 50. החלטה מיום 21.7.20
 51. 30.07.2020 הארכת צו הביניים ללא מועד תפוגה עד להחלטה נוספת